Errors més comuns

Zones amb molta contaminació acústica

Per tal que l’àudio sigui net, s’han d’evitar les finestres obertes si s’enregistra en una zona on hi ha molt de trànsit.

Preses excessivament llargues

Hem d’evitar fer presses massa llargues, es recomana sintetitzar la informació per tal que  arribi al receptor de manera breu per tenir la seva atenció i que entengui a la perfecció el missatge.

La imatge tremola o es mou en excés

És molt important fixar la càmera a un trípode o zona estàtica. D’aquesta manera el receptor del missatge es centrarà en el discurs del vídeo i no en els moviments innecessaris de la càmera.

Moviments de càmera dubitatius

Si s’ha de fer un moviment realment necessari, es recomana fer-lo amb decisió, amb un moviment prou ràpid perquè la imatge no tremoli gaire i prou lent per tal de poder veure’l bé.

Utilització gairebé constant del zoom

El zoom es considera un moviment de càmera, així que caldrà evitar-lo tant com es pugui. Només es farà servir quan sigui realment indispensable i, com un moviment de càmera, haurà de tenir la velocitat adient.