ImageBot

Eina de retoc i creació d’imatges online.

Disposa d’una secció de retoc de color semblant a la popular App Instagram.

 

http://flamingtext.com/imagebot/