Mus Open

Llibreria on trobar música de domini públic.
Pros, música totalment lliure
Contra: máxim 5 descàrregues diaries. Si es volen fer més l’usuari ha de ser de pagament.

http://musopen.org/