Nocions bàsiques d’enquadrament

Si es vol enviar un missatge directe al receptor, la millor manera de fer-ho serà parlant directament a càmera i fent-ho de manera centrada a la pantalla. És important deixar els marges suficients per a no «tallar caps», però no tant que es desaprofiti la meitat de la imatge.

A més, la comunicació no verbal és una part fonamental del discurs que es vol transmetre; així, doncs, serà convenient tenir una bona postura.

*

by jnewland

*

by evil nickname

Preparar l’enquadrament

  1. Col·locar la càmera a l’alçada dels ulls
  2. La persona ha d’estar centrada a la imatge, deixant l’espai necessari per a no tallar la imatge, però sense deixar-ne massa.