Captura de pantalla

Característiques generals:

  • Permet enregistrar pantalla completa o només una secció.

  • Pot incorporar una explicació amb veu (recomanable).

  • Pot incorporar textos o grafismes per a destacar una zona de la pantalla en concret.

Usos a l’aula

  • Creació de vídeos tutorials.

  • Resolució de problemes tot fent servir un programa concret de l’ordinador.

  • Explicació detallada de conceptes.

Abans de disposar-nos a realitzar una captura de pantalla haurem de seguir els següents passos.

  • Elaborar un guió.
  • Preparar el material que necessitarem durant l’enregistrament.

Per exemple, si hem de mostrar un PDF mentre parlem, és convenient tenir el PDF a l’escriptori per tal d’accedir-hi ràpidament.

Teniu diferents tipus d’eines per a enregistrar la pantalla depenent de les vostres necessitats.

Les trobareu dins l’apartat Eines i Recursos del menú de la dreta.