Edició

La fase d’edició ens servirà per a millorar el nostre vídeo original, ens permetrà:

– Eliminar les preses falses.

– Afegir locucions o modificar-les.

– Afegir música.

– Allargar o retallar la durada d’un vídeo.

– Inserir grafismes explicatius, etc.

Per a usuaris amb Windows Vista o 7, recomanem el programa Windows Movie Maker, ja que amb la mateixa eina podrem enregistrar, editar i publicar el nostre vídeo.