Guió

 Una bona planificació és molt important abans de començar a fer un vídeo.

Primer s’ha d’establir en quin ordre es vol donar la informació, ja que la visualització d’un vídeo es fa de manera seqüencial i l’alumne no podrà navegar pels continguts.

Per això s’hauran de tenir en compte els següents punts:

  • Organitzar la informació de forma seqüencial.
  • Establir la durada: es recomanen vídeos curts per temes (3-5′).
  • Utilitzar conceptes breus.
  • Fer servir un llenguatge planer.
  • Frases curtes.
  • Evitar frases subordinades.
  • Preparar l’escaleta / guió tècnic.