Il·luminació bàsica

És molt important evitar enregistrar a contrallum.

Si enregistrem amb una finestra darrere de l’esquena del emissor, s’ha de fer un canvi de posició deixant la finestra frontal o en el millor dels casos a 45 graus respecte de qui sortirà davant de càmera.

En el cas que es necessiti reforçar la il·luminació amb algun tipus de làmpada, aquesta ha d’estar a una distància suficient per tal de no il·luminar en excés la imatge.

* *