Objectiu del vídeo

Quan pot ser útil crear un vídeo:

  • Fer tutorials i explicar noves eines.
  • Aclarir conceptes.
  • Donar informació de retorn.
  • Elaborar presentacions d’assignatures, etc.
  • Motivar a l’estudiant, amb continguts atractius i àgils.
  • El perfil dels nostres estudiants ha canviat, cada vegada més esperen material docent multimèdia.
  • Aparició i ús estès dels dispositius mòbils

És important:

  • Evitar vídeos llargs (aconsellem entre 3 i 5 min)
  • Preparar el guió (no utilitzeu el mateix text escrit ni llegiu documents PDF)
Quin és l’objectiu del vídeo? 
És important tenir clar per què vull fer un vídeo.

 A qui em vull dirigir?

El col.lectiu a qui va dirigit el nostre vídeo afectarà el missatge i també la forma de transmetre’l.