Idea

Abans d’enregistrar el vídeo cal tenir clar què es vol explicar i de quina forma es vol representar a partir de les opcions disponibles actualment:

  • Captura de pantalla
  • Missatge directe a càmera
  • Guixa (App per a iPad)
  • Pissarra interactiva
  • Combinació de les opcions anteriors