Recomanacions sobre llicències

Recomanades

No recomanades

CC PD (Domini Públic)

CC By NC (Reconeixement no comercial)

CC By (Reconeixement)

CC BY NC SA (Reconeixement no comercial compàrtir igual)

CC By SA ( Reconeixement Compartir igual)

CC By ND (Reconeixement sense obra derivada)

Les llicències que no permeten fins comercials es poden fer servir per a vídeos propis, domèstics, però mai no es podrà fer una difusió de cap tipus del vídeo que ha emprat aquesta obra.

En el cas de la llicència CC By ND, no tindrem problemes per fer-la servir per a fins comercials; però en el moment de fer un vídeo estem fent una obra derivada, així que el millor serà no fer-la servir.

En el cas que trobem un recurs on no s’especifica quin tipus de llicència té, es pressuposa que té tots els drets reservats, per tant no la podrem fer servir a les nostres creacions.