Tipus de llicència CC


AttributionReconeixement (Attribution)
: En qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.

Non commercialNo Comercial (Non commercial): L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

no derivateSense Obres Derivades (No Derivate Works): L’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada.

share alikeCompartir Igual (Share alike): L’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

Amb aquestes quatre condicions combinades es poden generar les sis llicències que podeu triar:

Reconeixement (by): Es permet qualsevol explotació de l’obra, incloent-hi una finalitat comercial, i la creació d’obres derivades, la distribució de les quals també està permesa sense cap restricció.
Reconeixement – NoComercial (by-nc): Es permet la generació d’obres derivades sempre que no se’n faci un ús comercial. Tampoc no es pot utilitzar l’obra original amb finalitats comercials.
Reconeixement – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada (by-nc-nd):

No es permet un ús comercial de l’obra original ni la generació d’obres derivades.

Reconeixement – CompartirIgual (by-sa):

Es permet l’ús comercial de l’obra i de les possibles obres derivades, la distribució de les quals s’ha de fer amb una llicència igual a la que regula l’obra original.

Reconeixement – SenseObraDerivada (by-nd): 

Es permet l’ús comercial de l’obra però no la generació d’obres derivades.

 

Font: http://es.creativecommons.org/licencia/

Llicència de Domini públic

Aquest tipus de llicencia voldrà dir que podrem fer servir l’arxiu sense limitacions, fins i tot per a fins comercials. L’obra forma part del domini públic i pertany a tothom.