Aegisub

Eina molt potent per a la creació i sincronització de subtítols.

Podeu descarregarla  aquí.

També trobareu un manual resumit al següent enllaç.Subtítols amb Aegisub