Miríada

Míriada ofereix una plataforma als docents o equips docents de qualsevol universitat per a crear e impartir cursos en línia en obert.

Els continguts son tots en vídeo, molt recomanable si necessiteu inspiració o idees per a crear els vostres vídeos docents.

També podeu inscriureu-vos a qualsevol curs de manera totalment lliure si voleu aprendre qualsevol matèria.

http://miriadax.net/es/