Principis d’aprenentatge multimèdia

A continuació us detallem uns termes teòrics que us ajudaran a planificar com fer els vostres vídeos docents tenint en comte els principis d’aprenentatge multimèdia.

  • Principi multimèdia. Aprenem  millor amb imatges i paraules que només amb imatges o només paraules.
  • Principi de personalització. Aprenem millor quan el llenguatge emprat  és col·loquial en comptes de formal.
  • Principi de coherència. Aprenem millor quan traiem la informació (text, imatge, àudio) no rellevant del vídeo/presentació.
  • Principi de contigüitat espaial . Aprenem millor quan  una imatge i una paraula son properes.
  • Principi de contigüitat temporal. Aprenem millor quan imatges i paraules es mostren de manera simultània que quan apareixen successives.
  • Principi de senyalització. Aprenem millor quan tenim senyals que destaquin la informació més important a processar.
  • Principi de modalitat. Aprenem millor amb imatges i narració que amb imatges i text escrit.
  • Principi de redundància. Aprenem millor amb gràfics i narració que amb gràfics, narració i text escrit.
  • Principi de segmentació. Aprenem millor amb continguts en temes curts que amb un tema molt llarg.
  • Principi de formació prèvia. Aprenem millor quan tenim coneixements generals previs d’un temari en concret.