Què és un vídeo docent?

Un vídeo docent és  un contingut docent en format multimèdia que té diferents finalitats:

  • Fer manuals i explicar noves eines.
  • Clarificar Conceptes.
  • Donar informació de retorn (feedback).
  • Elaborar presentacions d’assignatures, etc.
  • Dinamitzar l’aula amb continguts atractius i àgils.